Parama įsikuriantiems jauniesiems ūkininkams

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Parama teikiama ūkininkams, kurie pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai; yra nuo 18 iki 40 m. amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai); turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos; savo vardu, kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį. Parama mokama išmokos forma. Didžiausias išmokos dydis – 40 000 Eur.

Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Paskutinė išmokos dalis mokama, jei verslo planas tinkamai įgyvendintas. Parama suteikiama tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Patvirtintos formos paramos paraiška su pridedamais dokumentais ir verslo planas teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal patvirtintą paraiškų teikimo grafiką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo paramos paraiškų administravimo funkciją (priima paramos paraiškas, atlieka jų atranką ir tinkamumo gauti paramą vertinimą, kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą)

Kontaktinis asmuo: ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė, tel. Nr. (8 5) 239 1269, [email protected],