Parama jauniesiems ūkininkams, ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

Paramos gali kreiptis fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos bei naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo.

Didžiausias išmokos dydis vienam paramos gavėjui gali siekti nuo18 800 Eur, jei sukuriama ne mažiau kaip viena darbo vieta iki 37600 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip dvi darbo vietos.

Pareiškėjas turi sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą). Vykdant projektų pirmumo atranką, projektui suteikiami 10 atrankos balų, jei pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra nuo 18 iki 29 metų (imtinai) amžiaus. Parama suteikiama tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Patvirtintos formos paramos paraiška su pridedamais dokumentais ir verslo planas teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal patvirtintą paraiškų teikimo grafiką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo paramos paraiškų administravimo funkciją (priima paramos paraiškas, atlieka jų atranką ir tinkamumo gauti paramą vertinimą, kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą).

Kontaktinis asmuo: ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Inga Budzevičiūtė, tel. (8 5) 239 8458, [email protected]