Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos edukacinės veiklos

Valdyba vykdo jaunimo įtraukimą į savanorių ugniagesių gretas. Savanoriais ugniagesiais, kurie dalyvauja gaisrų gesinime, gali tapti ne jaunesni nei 18 metų ir ne vyresni kaip 65 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai. Jie turi atitikti tam tikrus sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus;

Tikslinė grupė: Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gaisrų gesinime, bet vykdančiais visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje gali tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai; Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, savanorių ugniagesių savanoriškoje veikloje gali dalyvauti, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.

Kontaktinis asmuo: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Šmigelskienė, tel. 8 5 271 6831, el. paštas [email protected],