Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų informacinė-edukacinė veikla, policijos rėmėjų veiklos organizavimas

Apskričių policijos komisariatai organizuoja ugdymo, švietimo įstaigose teisinį švietimą, prevencines paskaitas, pažintines edukacines ekskursijas policijos įstaigose. Taip pat vykdomas jaunųjų policijos rėmėjų (12-17 m. amžiaus) užimtumas per savanorišką veiklą saugios aplinkos kūrime. Jaunieji policijos rėmėjai susipažįsta su policijos pareigūno profesija, darbo specifika. Vasarą organizuojama stovykla skirta paskatinti aktyviausius jaunuosius policijos rėmėjus. Policijos komisariatai prisideda prie policijos rėmėjų veiklos organizavimo. Policijos rėmėjais gali tapti sulaukę 18 metų ir įgiję vidurinį išsilavinimą asmenys savanoriškumo pagrindais taip pat prisideda prie saugesnės aplinkos kūrimo, talkina policijos pareigūnams prevencinėse priemonėse, patruliuoja, mokomi savigynos, pirmosios pagalbos.

Kontaktinis asmuo: Policijos departamento Viešosios policijos valdybos Prevencijos skyriaus vyriausioji tyrėja Kristina Kontrimavičiūtė –Ališauskienė, tel. (8 5) 271 9821, El. p. [email protected]