Kasmetinis baigiamųjų mokslo darbų Lietuvos tautinių mažumų tematika konkursas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia kasmetinį baigiamųjų mokslo darbų Lietuvos tautinių mažumų tematika konkursą. Konkurse kviečiama dalyvauti Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų absolventus, ne anksčiau, kaip per pastaruosius dvejus metus apgynusius Lietuvos tautinių mažumų studijų srities baigiamąjį mokslo darbą arba kitos tematikos baigiamąjį mokslo darbą, kuriame Lietuvos tautinių mažumų aspektai buvo plačiai nagrinėti, o taip pat doktorantus, per pastaruosius dvejus metus publikavusius mokslinį straipsnį tautinių mažumų tema.

Įsteigtos premijos: a) premija už apgintą baigiamąjį bakalauro studijos darbą (1 nominacijos grupė), b) premija už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą (2 nominacijos grupė), c) premija už doktoranto publikuotą mokslinį straipsnį tautinių mažumų tema (3 nominacijos grupė)
d) premija už apgintą doktorantūros studijų disertacinį darbą (4 nominacijos grupė).

Paslaugos ypatumai: Konkursas premijai gauti yra skelbiamas Departamento tinklalapyje www.tmde.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Kontaktinis asmuo: Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyr. specialistas Konradas Galvydis, tel. 85 219 4830, el. paštas: [email protected]