Jaunimui skirtos paslaugos

Veiklos Romų jaunimui

Projektas skirtas skatinti romų bendruomenių ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą bei užtikrinti savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažu…

Plačiau