Švietimo mokslo ir sporto ministerijos globalaus švietimo savaitė (Global Education Week).

Globalaus švietimo savaitės kampaniją kiekvienais metais inicijuoja Šiaurės–Pietų centras prie Europos Tarybos, kartu su nacionaliniais partneriais 47 Europos Tarybos šalyse. Renginių Lietuvoje koordinatorius –LR ŠMSM. Kampanija skatina moksleivius, mokytojus, neformalias jaunimo grupes atrasti ugdomąsias veiklas, skatinančias globalų pilietiškumą.

Dalyvaudami programoje jaunuoliai ugdosi: • platesnį pasaulio ir savęs kaip pasaulio piliečio suvokimą; • pagarbą įvairovei ir tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius; • gebėjimą imtis veiksmų, siekiant kurti teisingesnį ir darnesnį pasaulį; • atsakomybę už savo veiksmus. Kiekvienų metų lapkričio-gruodžio mėnesiais organizuojami skirtingi renginiai, kūrybiniai konkursai vaikams ir jaunimui įvairiomis globalaus švietimo temomis: klimato kaita, atsakingas vartojimas, pagarba įvairovei ir kt.

Kontaktinis asmuo: LVJC Sveikatingumo skyriaus vedėja Vaida Mockevičienė, Tel. mob. 867202265, [email protected]