Iniciatyva "Padėsiu mokytis"

Tai tikslinė pagalba abiturientams ir kitų klasių mokiniams, mokytojams ir mokyklų vadovams, veiksmai numatyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame pagalbos priemonių pakete, skirtame kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus.

Daugiau informacijos: www.pagalbamokytis.lt.

Viena iš pagalbos plano priemonių: Pasitelkti nevyriausybinių organizacijų savanorius teikiant mokymo(si) pagalbą ar užtikrinant priežiūrą švietimo įstaigose.

Aprašymas: Iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ skirta pagelbėti moksleiviams mokytis nuotoliniu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Ji paremta savanoriškos veiklos principu – prie iniciatyvos kviečiami jungtis Lietuvos piliečiai nuo 16 metų. Savanoriai padės mokiniams prisijungti prie sistemų, atlikti namų darbus, teiks emocinę pagalbą. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai, bent 4 valandos per savaitę.

Savanoriai talkina mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, iš socialiai pažeidžiamų šeimų, kurie neturi sąlygų mokytis namuose, praleidžia pamokas ar jiems sunkiau sekasi mokytis savarankiškai. Ugdymo įstaigose nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams savanoriai padės prisijungti prie programinės įrangos, atlikti namų darbus, rūpinsis jų užimtumu tarp ir po nuotolinių pamokų. Savanoriai bus apmokyti dirbti su mokiniais. Mokyklose bus paskirti atsakingi darbuotojai koordinuoti savanorių veiklą.

„Padėsiu mokyti(s)“ iniciatoriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos skautija, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Paramos vaikams centras.

Norintys prisijungti prie iniciatyvos kviečiami užpildyti registracijos anketą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0X73WCwtx3QK7HDpusRTsyTXiTANooLqLeGNzHh0gsz3-Vg/viewform

Kontaktinis asmuo: tel. Nr. 8 5 219 12 57 arba el. p. [email protected]