Studentų praktinio mokymo programa

Studentų praktinio mokymo praktika ministerijoje Praktika Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje yra organizuojama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-155 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, XIV skyriuje nustatyta tvarka. Plačiau su minėtomis taisyklėmis galima susipažinti http://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/VTT(%20su%20turiniu).pdf

Tikslinė grupė: atlieka aukštosios mokyklos pagrindinių ir vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą.