Savanoriška praktika

Tikslinė grupė: Savanorišką praktiką ministerijoje atlieka asmenys iki 29 metų, baigę aukštosios mokyklos ne mažiau kaip antrąjį pagrindinių ar vientisųjų studijų kursą.

Praktika Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje yra organizuojama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-155 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, XIV skyriuje nustatyta tvarka. Plačiau su minėtomis taisyklėmis galima susipažinti http://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/VTT(%20su%20turiniu).pdf

Kontaktinis asmuo: Susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Vėjalytė tel. (8 5) 239 3962, el. p. [email protected]