Projektas "Multidimensinės šeimos terapijos programa"

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ LT03-1-SADM-TF-001

Tikslas: Adaptuoti Lietuvoje Multidimensinės šeimos terapijos programą (toliau – MDFT programa).

Tiesioginės MDFT projekto tikslinės grupės:

  1. 11-19 metų vaikai ir jauni žmonės, kuriems būdingas sudėtingas, socialiai nepriimtinas elgesys, polinkis į nusikalstamumą ir (ar) vaikai ir jauni žmonės, kuriems yra nustatytas elgesio ir (ar) emocijų sutrikimas;
  2. aukščiau nurodytų vaikų ir jaunų žmonių tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą;
  3. specialistai, atrinkti vykdyti MDFT programą (MDFT komandų nariai).

Paslaugos aprašymas: MDFT programa yra visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jauniems žmonėms, turintiems rimtų elgesio problemų ir jau padariusiems nusikalstamų veiksmų. MDFT programa padės kurti ir plėtoti veiksmingą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie pasižymi sudėtingu, delinkventiniu, į nusikalstamumą linkusiu elgesiu, ir kurie šiuo metu neturi prieigos prie jokių sėkmingų elgesio korekcijos priemonių ir (ar) paslaugų.

MDFT programa veiksmingai: 1) keičia socialiai nepriimtiną vaiko/jaunuolio elgesį, kaip pvz., nuolatinis bėgimas iš namų, piktybinis mokyklos nelankymas, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas, nusikalstamas elgesys, kt.; 2) padeda spręsti vaiko/jaunuolio psichinės sveikatos iššūkius; 3) pagerina vaiko/jaunuolio pasiekimus mokykloje ir sustiprina sėkmingą šeimos funkcionavimą.

MDFT programa svarbi ir tuo, kad yra dirbama ne tik su pačiu vaiku/jaunuoliu, bet ir su jo artimąja aplinka, kuri turi reikšmingą poveikį vaiko elgesiui (tėvai ir kiti šeimos nariai, mokykla, vaiko laisvalaikis, apimant ir draugus, su kuriais vaikais leidžia laiką). MDFT programa leis: atrasti ir teikti pirmenybę sėkmingiems vaiko/jauno žmogaus elgesio korekcijos būdams, o ne bausmei; plėtoti specializuotą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie turi rimtų elgesio problemų; pasiekti geresnių rezultatų dirbant su šiais vaikais ir jaunuoliais.

MDFT projekto uždaviniai:

  1. pristatyti MDFT programą vietos bendruomenėms, apimant vietos specialistus, dirbančius vaiko ir šeimos gerovės srityje;
  2. sukurti Lietuvoje 3 MDFT komandas (Vilniaus m., Kauno m. ir Klaipėdos m. savivaldybėse) ir parengti 21 su vaikais/jaunuoliais ir jų aplinka dirbantį specialistą;
  3. sėkmingai išspręsti mažiausiai 63 vaikų/jaunuolių atvejai (pasiekti reikšmingi jų elgesio pokyčiai);
  4. įgyti visų 21 MDFT specialisto licencijavimą (I ir II lygmens);
  5. susipažinti su užsienio šalių (Norvegijos, Estijos, Nyderlandų) gerąja patirtimi, diegiant MDFT programą ir ją pritaikyti diegiant programą Lietuvoje.

MDFT projekto partneriai:

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
  2. Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija(KS).

Pažymėtina, jog šiuo metu tiesioginės paslaugos minėtai MDFT projekto tikslinei grupei dar nėra teikiamos, vyksta viešųjų pirkimų procedūros, siekiant įsigyti specialistų licencijavimo bei apmokymo pagal MDFT programą paslaugą.

Paslaugą teikia: Šiuo metu - Tarnybos Kokybės vadybos ir pokyčių valdymo skyrius. Ateityje - projekto komanda

Kontaktinis asmuo: Tarnybos Kokybės vadybos ir pokyčių valdymo skyriaus vedėja Austė Uleckienė, tel. 8 686 12966, el. paštas: [email protected]