Pabėgėlių priėmimo centro dienos stovykla jaunimui

Stovykla yra organizuojama iš Priegrlobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos lėšų, įgyvendinant projektą „Pabėgėlis - mūsų visuomenės dalis“. Stovykla vyksta liepos mėnesį.

Stovyklos tikslas – sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei, bei padėti jam integruotis į visuomenės gyvenimą ir gyvenamąją aplinką, vadovaujantis atviro darbo su jaunimu principais, suteikiant prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jaunuoliams, padėti jiems ugdytis žinių visuomenėje būtinas kompetencijas, suteikti įgūdžių praversiančių tolimesniame gyvenime. Projekto metu planuojame suorganizuoti vienos dienos stovyklą jaunimui. Stovyklos bus suorganizuotos vasaros metu, kurios bus skirtos mažinti stresą ir nervinę įtampą, susidariusią dėl anksčiau patirtų išgyvenimų, neaiškios politinės padėties Lietuvoje, bei kitų užsieniečių gyvenimą lydinčių stresorių. Vienos stovyklos metu sudalyvaus apie 40 asmenų.

Paslaugos ypatumai Viena stovykla vyks vieną dieną, planuojama, kad pamokos- paskaitos vyks 8 val. kitas laikas bus žaidimams, šokiams, dainoms, laužo kūrenimui ir t.t. Kadangi stovykla bus organizuojama ne Centro teritorijoje, nors ir vieną dieną, tačiau būtina numatyti dalyviams ir kavos pertraukėles ir maitinimą. Stovyklos metu bus organizuojamos paskaitos, sportinės varžybos, kultūrinė programa. Vakare skatinant bendravimą, pasikeitimą informacija apie kultūrą, tradicijas ir ateities planus, taip pat apibendrinant dienos rezultatus planuojamas pasisėdėjimas prie laužo su dainomis ir šokiais, o visą dieną sudalyvavus veikloje norėtųsi ir pasivaišinti stovyklos dalyviams, pagamintais pačių pabėgėlių, pagal jų tautinius receptus.

Kontaktinis asmuo: Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus patarėja Neringa Gaučienė, tel. 8-349-73377, el.paštas: [email protected],