Neįgaliųjų studentų rėmimas

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

  1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2020 m. sausio 1 d. 90,48 Eur);
  2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 124,80 Eur).
  3. iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 4 nustatytų bazinių socialinių išmokų dydžio tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti. Tikslinė grupė : neįgalūs studentai, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą t.y nebaigusiems atitinkamos pakopos studijų pagal : • pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; • antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; • profesinių studijų programą; • trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą; • trumpųjų studijų programą.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai: Neįgalus studentas, norintis gauti finansinės pagalbos priemones, aukštajai mokyklai pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. jeigu prašymą ir dokumentus teigia neįgalaus studento atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimo teisę pagrindinčius dokumentus;
  3. laisvos formos prašymą suteikti finansinės pagalbos priemones, kuriame turi būti nurodytas neįgalaus studento vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas. Siūlome prašymo pateikimui naudoti šią, standartizuotą formą;
  4. neįgaliojo pažymėjimą arba kitą neįgalumo faktą patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą.

Paslaugos aprašymą galite rasti čia http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/ Kontaktai: dėl išmokų kreiptis į neįgalaus studento aukštąją mokyklą. Daugiau informacijos apie paslaugą gali suteikti Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tel. (8 5) 231 66 49, el. paštas [email protected]