Ankstyvosios intervencijos (AI) programa

Ankstyvosios intervencijos programa – pagalbos priemonė jaunam žmogui.

Tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms ir baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė). Dalyvių registraciją miestuose vykdo Visuomenės sveikatos biurai, o visiems baigusiems Programą įteikiami dalyvio pažymėjimai. Asmuo, ketinantis dalyvauti Programoje, registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai pagal įstatymą Visuomenės sveikatos biure, pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildydami rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu pageidauja būti informuoti apie Programos vykdymo laiką ir vietą. Jeigu asmuo yra įpareigotas dalyvauti programoje, asmuo ar jo atstovai pagal įstatymą turi pateikti sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti Programoje kopiją.

Tikslinė grupė: skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) 14–21m. jaunuoliams.

Kontaktinis asmuo: Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus patarėja Renata Šarkanė, [email protected], tel. 8 7066 31 88