Generolo J.Žemaičio Lietuvos karo akademijos informacinės ir edukacinės veiklos, kuriose gali dalyvauti ir jaunimas

1. Parama Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių rengimui. Jauniesiems šauliams sudaromos sąlygos organizuoti renginius Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos teritorijoje, skiriami pratybų instruktoriai. Tikslinė grupė – 11–17 m., dalyvaujantys Lietuvos šaulių sąjungos veikloje moksleiviai (vieta – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija arba kita Lietuvos šaulių sąjungos pasirinkta vieta). Organizuoja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos štabas G9 (Komunikacijos ir viešojo bendradarbiavimo skyrius) kartu su Atrankos centru.

2. Renginys „Kovo 11-osios laužai“ ant Stalo kalno Vilniuje. Jaunimui suteikiama galimybė rengti pasirodymus, dalyvauti žiūrovų teisėmis). Tikslinė grupė – įvairaus amžiaus dalyviai. Organizuoja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos štabas G9 (Komunikacijos ir viešojo bendradarbiavimo skyrius) kartu su Atrankos centru.

Kontaktinis asmuo: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos štabas G9 (Komunikacijos ir viešojo bendradarbiavimo skyriaus) viršininkas kpt. Donatas Suchockis, el. pašto adresas [email protected], tel. (8 620) 489 76.