Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pilietinės gynybos renginiai bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose

1. Renginių temos: Lietuvos kariuomenės istorija, tarnybos Lietuvos kariuomenėje galimybės, pilietinis pasipriešinimas, Lietuvos šaulių sąjungos veiklos pristatymas). Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

Kontaktinis asmuo: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vedėja Audronė Kaladžinskienė, el. pašto adresas [email protected], tel. (8 5) 210 3883

2. Nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

Konkurso tikslas – skatinti jaunimą domėtis Lietuvos istorija, ugdyti pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį, skatinti kūrybiškai pažvelgti į istorinius įvykius, formuoti ir perteikti savitą jų vertinimą. Taip pat siekiama, kad tirdami Lietuvos istoriją darbų autoriai ją „atrastų“ per konkrečių asmenų (tam tikrų istorinių įvykių liudininkų) likimus ir istorijas.

Tikslinė grupė: Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje 5–12 klasių mokiniai.

Darbai gali būti atlikti įvairia technika, naudojant įvairias temos atskleidimo formas: rašinį, piešinį, dainą, filmą, fotografiją, spektaklį, eilėraštį, projektą, rankdarbį, instaliaciją ir kt. Visa informacija apie konkursą ir siūlomas darbų temas: http://genocid.lt/centras/lt/720/c/ Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru.

Kontaktinis asmuo: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 231 4149, vyr. specialistė Dalia Narušienė, tel. (8 5) 275 5261.

3. Pilietiškumą ir patriotizmą ugdantis nacionalinis mokinių žaidimų kūrimo konkursas „Žaidimų mugė“.

Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kūrybingumą, pilietiškumą ir patriotizmą. Konkurso uždaviniai: skatinti domėjimąsi Lietuvos nepriklausomybės kovų, savo krašto, Lietuvos valstybės gynybos istorija, ją menančiais įvykiais ir objektais; supažindinti su Lietuvoje esančių pilietiškumą ir patriotizmą ugdančių bei krašto gynybos srityje veikiančių organizacijų, sąjungų, judėjimų, įstaigų veikla, sistema bei būdais, galimybėmis dalyvauti jų veikloje bei skatinti dalyvavimą; ugdyti istorinę sąmonę, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimą rasti reikalingą informaciją, ją analizuoti, apibendrinti ir pasinaudoti ja siekiant savo tikslų.

Tikslinė grupė: šalies bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų ir įvairių sambūrių (klubų, iniciatyvinių grupių, jaunimo organizacijų) mokiniai, šeimos.

Visa informacija tinklalapyje http://www.lmnsc.lt (skiltyje Konkursai – Žaidimų kūrimo konkursas). Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru

Kontaktinis asmuo: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė Loreta Kisnieriūtė, el. pašto adresas [email protected], tel. (8 5) 248 6282, mob. 8 677 68552