Informacinės visuomenės plėtros komiteto Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Prisijungusi Lietuva“

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendinamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Įgyvendinant minėtą projektą, bus organizuojami renginiai, skirti ir jaunimui: kūrybiniai informacinių ir ryšių technologijų konkursai, kūrybinės dirbtuvės („hakatonai“) bei kiti renginiai jaunimui. Jie skatins moksleivius išsamiau domėtis informacinėmis ir ryšių technologijomis, programavimu, ugdys kūrybiškumą bei saviraišką, o taip pat skatina savanorystę – jaunuoliai kviečiami tapti projekto e. skautais ir prisidėti prie vietos bendruomenės narių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Numatoma, kad visose apskrityse šiuose renginiuose dalyvaus apie 10 tūkst. jaunuolių. Daugiau informacijos apie projektą, planuojamus renginius, mokymus ir pan. interneto svetainėje https://www.prisijungusi.lt Projektas truks trejus metus (pradėtas įgyvendinti 2018 m. balandžio mėnesį).

Kontaktinis asmuo: IVPK Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas Arminas Rakauskas, mob. 8 693 85174, el. p. [email protected]