UAB „Invega“ Verslumo skatinimo paskolų administravimas per Verslumo skatinimo fondą 2014-2020 m., finansuojamą iš Europos socialinio fondo.

Priemonė skirta verslininkams, kurie nori pradėti arba plėsti verslą iki 1 m. Pagal priemonę teikiamos lengvatinės paskolos iki 25 tūkst. eurų, siūlomos nemokamos konsultacijos. Pasinaudojus priemone, galima pasinaudoti kompensavimo priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ ir gauti dalies darbo užmokesčio kompensaciją.

Tikslinė grupė: Labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą. Ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos. Asmenys iki 29 m. (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo kredito unijai metu) yra viena iš prioritetinių grupių, kurioms taikomos papildomos paskatos.

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos. Veiklą ar jos dalis vykdoma Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse. Paskolas teikia kredito unijos, kurioms atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija. Visa papildoma informacija teikiama http://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/

Kontaktinis asmuo: Asta Slapšienė, [email protected], +370 621 68654, +370 210 7438.