UAB „Invega“ subsidijos verslo pradžiai.

Lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) gavėjai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją, kuriam bus mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis.

Tikslinė grupė: Labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai.

Visa papildoma informacija teikiama http://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/

Kontaktinis asmuo: Asta Slapšienė, [email protected], +370 621 68654, +370 210 7438.