UAB „Invega“ mokymų išlaidų kompensacija

Skiriama iki 4500 Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“. Įmonės darbuotojai gali mokytis 12 mėnesių laikotarpiu.

Tikslinė grupė: Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos. Mokymai galimi tik iš VšĮ „Versli Lietuva“ patvirtinto paslaugų teikėjų sąrašo. Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašą rasite https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/kompetenciju-vauceris/ . Išsirinkus tiekėją turite pateikti paraišką INVEGAI. Gavę INVEGOS sutikimą ir pasirašę sutartį, galėsite pradėti mokytis.

Visa papildoma informacija teikiama: http://invega.lt/lt/kompetenciju-vauceris/

Kontaktinis asmuo: Asta Slapšienė, [email protected], +370 621 68654, +370 210 7438.