UAB „Invega“ konsultacijų išlaidų kompensacija

Tai - negrąžintinos subsidijos, pagal kurias galima gauti kvalifikuotas konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją.

Expo konsultantas LT - Skiriama iki 4000 Eur eksporto konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Eco konsultantas LT - Skiriama iki 4000 Eur efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Verslo konsultantas LT - Skiriama iki 2000 Eur verslo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Tikslinė grupė: Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

Konsultantus ir konsultacijų temas galima rasti adresu https://vkt.verslilietuva.lt/. Išsirinkus tiekėją, reikia pateikti paraišką INVEGAI, gavus INVEGOS sutikimą ir pasirašius sutartį, galima pradėti konsultacijas. Visa papildoma informacija teikiama: http://invega.lt/lt/visu-konsultaciju-kompensavimas/

Kontaktinis asmuo: Asta Slapšienė, [email protected], +370 621 68654, +370 210 7438.