UAB „Invega“ akceleravimo fondai

Akceleravimo fondai skirti investuoti į labai mažas ir mažas įmones (MĮ) ir teikti joms mentorystės, mokymų ir konsultavimų paslaugas.

Iš viso šiuo metu pagal priemonę „Akceleravimo fondas“ veikia 2 akceleravimo fondai ir 2 ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondai.

Tikslinė grupė: Labai mažos ir mažos įmonės.

Visa papildoma informacija teikiama: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/akceleravimo-fondai/

Kontaktinis asmuo: Asta Slapšienė, [email protected], +370 621 68654, +370 210 7438.