SOLVIT centro teisinė pagalba jaunimui.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje veikiantis SOLVIT centras padeda spręsti problemas, kurios gali kilti jaunimui keliaujant, mokantis ar dirbant kitose ES šalyse, kai valdžios institucijos nedaro to, kas reikalaujama pagal ES teisę.

SOLVIT gali padėti, kai žinote savo teises, tačiau negalite jomis pasinaudoti, pvz., kai: • kyla keblumų dėl leidimo gyventi kitoje ES šalyje; • nepripažįstamos teisės į socialinę apsaugą; • atsisakoma pripažinti profesines kvalifikacijas; • diskriminuojama kitų studentų atžvilgiu; • kitais atvejais, kai valdžios institucijos netinkamai taiko ES teisės aktus.

SOLVIT paslauga nėra skirta išskirtinai jaunimui, tačiau jaunimas - ypatingai judus (Erasmus programa, įvairios praktikos, darbai kitose ES šalyse), todėl SOLVIT paslauga jiems yra iš ties aktuali.

SOLVIT paslaugos – nemokamos. SOLVIT tinklas yra įkurtas Europos Komisijos, kuri ir koordinuoja tinklo veiklą. Lietuvos SOLVIT centro funkciją atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius

Kreiptis į SOLVIT yra paprasta, tereikia užpildyti skundo formą internete - http://ec.europa.eu/solvit/index_lt.htm

Kontaktinis asmuo: ES reikalų koordinavimo skyriaus patarėja Lina Giedraitienė, [email protected], tel. 8 706 64803