Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) priemonės

„Inostartas“ priemonė skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjektai gali gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui. Daugiau informacijos rasite čia: https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/inostartas

Priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ tikslas - Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą. Daugiau informacijos rasite čia:https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/mtep-rezultatu-komercinimas

Kitos priemonės, pagal kurias paraiškas gali teikti jauni žmonės (amžius neribojamas, tiek kiek neriboja kiti teisės aktai, pvz., dėl įmonių steigimo):

• Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“. Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/inovaciniai-cekiai

• priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“. Daugiau informacijos - https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/intelektine-nuosavybe-inopatentas

Kontaktinis asmuo: MITA Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas Mantas Biekša, tel. Nr. 8 604 80715, el. p. [email protected]